Nieuwsmedia zijn vaak gefocust op nieuwe business modellen, winst en de belangen van de aandeelhouders.

Wat in de zoektocht naar innovatie en continuïteit wel eens over het hoofd wordt gezien is een belangrijke eigenschap van de nieuwsmedia: de grote waarde voor de adverteerder. Daarmee scoren nieuwsmedia zeer goed. De krant biedt veel waarde voor zijn geld en is een uiterst effectief medium.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Maak uw wens kenbaar door contact met ons op te nemen!